REFERENCJE

MATERIAŁY DO POBRANIA

TARYFY, OPŁATY

OFERTY PRACY

KONTAKT


 

O FIRMIE

Powiększ zdjęcie
zdjęcie siedziby

Przedsiębiorstwo Techniczne ELMAR jest firmą zajmującą się budową, modernizacją, eksploatacją systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. Firma buduje i modernizuje stacje uzdatniania wody, wykonuje przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne oraz rozbudowy sieci wodociągowych.
 Firma jest własnością prywatną, której jedynym właścicielem i jednocześnie dyrektorem jest Marian Marczyński. Posiada ona stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej. 

Całodobowy dyżur pełni pogotowie techniczne, które na zgłoszenie telefoniczne niezwłocznie podejmuje działania w przypadku wystąpienia awarii na obiektach będących w naszej eksploatacji
Obecnie oprócz prowadzonych budów , mamy w bieżącej eksploatacji i konserwacji 14 stacji uzdatniania wody i niemal 400 km sieci wodociągowej z tego 11 stacji wraz z siecią wodociągową.

Powiększ zdjęcie
zdjęcie siedziby

Prowadzimy nadzór nad budową oraz dokonujemy odbiorów sieci wodociągowych wraz z przyłączami na terenie Gminy Piaseczno.
Modernizowaliśmy stacje uzdatniania wody oraz budowaliśmy systemy kanalizacyjne wraz z przepompowniami .

Powiększ zdjęcie
zdjęcie siedziby
W budowie, modernizacji i eksploatacji w/w obiektów posiadamy duże doświadczenie i świadczymy usługi na wysokim poziomie o czym świadczy fakt otrzymywania zleceń od tak wymagających Zleceniodawców jak Urząd Gminy Piaseczno, Urząd Gminy Konstancin-Jeziorna, czy Dyrekcja Hotelu „Holiday Inn” Warszawa, dlatego kondycja finansowa naszej firmy jest bardzo dobra.
Powiększ zdjęcie
zdjęcie siedziby
Posiadamy sprzęt i kadrę techniczną ze stosownymi uprawnieniami i wiedzą fachową, która wykonuje prace szybko sprawnie i terminowo. Pracownicy naszej firmy na bieżąco uzupełniają swoją wiedze fachową poprzez uczestnictwo w różnego typu szkoleniach.